აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

საქართველოს მეფუტკრეობის „გილდია“-სთან არსებული მეფუტკრეობის კოლეჯის მსმენელთა ჯგუფს პრაქტიკულ მეცადინეობას უტარებს კოოპერატივ „კოდორი2015“-ის სადემონსტრაციო-საჩვენებელ საფუტკრეში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის სპეციალისტი, საქართველოს დამსახურებული მეფუტკრე დ. დარსანია, თემაზე „ფუტკრის დაავადებები და მკურნალობის წესები“

Рубрики: სიახლეები

მიმდინარე წლის 18 თებერვალს ქ. ზუგდიდში გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის გასვლითი სხდომა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს როგორც აღნიშნული კომისიის წევრებმა, ასევე სამეგრელო ზემო–სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციისა და რეგიონალური სამსახურების ხემძღვანელებმა, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, აგრეთვე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტროს აპარატის წარმომადგენლებმა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მდებარე ადმინისტრაციული ერთეულებსა და სოფლებში მცხოვრები […]

Рубрики: სიახლეები

28 თებერვალს აფხაზეთის ა|რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის ორგანიზებით კოლხური ბზის გადარჩენის ეროვნული სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების ფარგლებში შედგა სამუშაო შეხვედრა თემაზე ,,კოლხური ბზის მავნებელ-დაავადებები და მათთან ბრძოლა”, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი სამინისტროს, სამეცნიერო და საექსპერტო წრეების, ამ სფეროში მომუშავე კომპანიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პრობლემის სიმწვავეზე მიუთებებს საქართველოს, მათ შორის აფხაზეთის […]

Рубрики: სიახლეები