აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

საქართველოს მეფუტკრეობის „გილდია“-სთან არსებული მეფუტკრეობის კოლეჯის მსმენელთა ჯგუფს პრაქტიკულ მეცადინეობას უტარებს კოოპერატივ „კოდორი2015“-ის სადემონსტრაციო-საჩვენებელ საფუტკრეში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის სპეციალისტი, საქართველოს დამსახურებული მეფუტკრე დ. დარსანია, თემაზე „ფუტკრის დაავადებები და მკურნალობის წესები“

10003119_1530282707268385_2847623862015364912_n 10442885_1530282763935046_1213965627323281621_n 12074577_1530282720601717_7865941505229474000_n 12832375_1530282713935051_9204072599497400170_n