აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

2017 წლის 25-26 სექტემბერს, თბილისში სასტუმრო “Holiday Inn”-ში გამართულ
კონფერენციაზე საქართველოს ფერმერთა სათათბირო ოფიციალურად
დაფუძნდა.
26 სექტემბერს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, სათათბიროს
პრეზენტაციასთან ერთად, დარგის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი 3 ახალი
პროექტიც წარმოადგინა: საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია,
მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“ და წიგნი „გზა ფერმერობისკენ“.
წიგნი „გზა ფერმერობისკენ“ 2017 წელს გამოიცა. წიგნში აღწერილია
საქართველოში გავრცელებული და პერსპექტიული 60-ზე მეტი სასოფლო
სამეურნეო კულტურის წარმოების ტექნოლოგია, ასევე, მათი წარმოებისათვის
აუცილებელი ფაქტორების – კლიმატის, ნიადაგის ტიპების, სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულების მოცულობისა და სხვა პირობების მიმოხილვა ქვეყნის რეგიონების
მიხედვით (9 რეგიონი, აჭარის ა/რ და აფხაზეთის ა/რ).
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ ინფორმაცია მომზადებულ
იქნა აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების დეპარატამენტის სპეციალისტების მიერ.
აღსანიშნავია, რომ აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტსა და საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციას შორის მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა, რომელიც
მიმართულია დევნილი ფერმერების საქმიანობის შემდგომი განვითარების
ხელშეწყობაზე, ხოლო წიგნი „გზა ფერმერობისაკენ“ ამ პარტნიორული
ურთიერთობის ერთ-ერთი გამოხატულებაა.

 

22780697_1743108105985843_6839606480971100406_n 22829597_1743108259319161_421155256828979116_o 22829065_1743108042652516_6044316346521844195_o